Oproep tot het indienen van voorstellen voor het Yijing (I Tjing) Symposium op 30 mei 2015

de Yijing en de functie van intuītieve kennis

 

Je bijdrage kan bestaan uit een lezing, workshop, dialoog, spel of oefening

 

De heer van de zuidelijke zeeën was Onbesuisd, de heer van de noordelijke zeeën was Onbezonnen. De heer van het midden was Onbewust. Onbesuisd en Onbezonnen ontmoetten elkaar vaak op het grondgebied van Onbewust. Onbewust trad hen altijd vriendelijk tegemoet. Onbesuisd en Onbezonnen overlegden met elkaar hoe ze Onbewust voor zijn deugdzaamheid konden belonen. Ze zeiden: mensen hebben allemaal zeven openingen om mee te zien, te horen, te eten en te ademen. Onbewust heeft er geen. Laten we proberen ze in hem te boren. Elke dag boorden ze er een. Op de zevende dag was Onbewust dood.

Zhuang Zi

 

Zhuang Zi wordt weleens gezien als criticus avant-la-lettre op het onzorgvuldig omgaan met het onbewuste. Zijn geschriften zijn een waarschuwing tegen het over-rationaliseren van het leven. There is more than meets the eye. De zintuiglijke waarneming genereert een bepaalde vorm van kennis. Heel waardevol, maar is alle kennis zintuiglijk?

 

De Yijing (I Tjing) als kennisbron wordt al eeuwen bestudeerd en geraadpleegd. De Yijing helpt ons te duiden wat er aan de hand is in situaties, welke veranderingen kansrijk zijn en wat dat van ons vraagt. Wat is de aard van die kennis? Wat vraagt het van jou als persoon om de Yijing te raadplegen? Sommige mensen kennen wellicht meer van de Yijing dan ze zelf vermoeden. Intuītieve kennis maakt iemand ontvankelijk voor wijsheid. We weten niet precies wat intuītie is, maar het komt voort uit en het geeft een bepaalde toegang tot een bron die ons voedt, onderwijst en stuurt. Dat is het vertrekpunt voor het symposium in 2015.

 

Intuītieve kennis en doen-door-niet-te-doen spelen een belangrijke rol in de Chinese wijsheidstradities. Intuītieve kennis komt voort uit een leven in harmonie met de natuur en de weg. Het onbewuste laat zich niet gemakkelijk kennen door de zintuigen of met het verstand beredeneren, maar je kunt je er wel op afstemmen. Is het onbewuste de natuurlijke staat van zijn? Is het onbewuste de plaats waar yin en yang nog verenigd zijn?  Veel mensen die studie maken van de Yijing, houden zich ook bezig met de vraag waar deze kennis vandaan komt en met de aard en opbouw ervan. Is het mogelijk dat wij deze kennis al in ons hebben, in ons onbewuste als kennis-zonder-vorm? Onze zintuigen geven geen directe toegang tot het onbewuste. Vandaar het belang van intuītieve kennis.

 

We nodigen Yijing kenners uit een bijdrage te leveren aan ons aankomend symposium op 30 mei 2015 dat in het teken staat van de functie van intuītieve kennis in de studie en het raadplegen van de Yijing. Je bijdrage kan bestaan uit een lezing, een workshop, een dialoog, een spel of een serie oefeningen. Hieronder lees je meer hoe je je bijdrage indient.

 

Wij zijn uitdrukkelijk op zoek naar eigen ervaringen van gebruikers hoe ze hun ontvankelijkheid en openheid hebben verworven en versterkt. Ieder mens ontwikkelt een bepaalde stijl van bestuderen en raadplegen, die is uniek, maar ook deels overdraagbaar en zeker inspirerend voor anderen.

 

Praktische informatie

 

31 januari 2015

Indienen van je voorstel

1 maart 2015

Programmacommissie selecteert bijdragen en stelt programma op

5 maart 2015

Terugkoppeling naar indieners

31 maart 2015

Indienen van concept working paper/presentatie over de bijdrage

15 april 2015

Terugkoppeling op working paper/presentatie

15 mei 2015

Indienen definitief working paper/presentatie t.b.v. symposiummap

 

Je voorstel voor een bijdrage kun je indienen tot 31 januari. Je voorstel bevat de volgende informatie:

ˇ         Titel van de bijdrage

ˇ         Naam, emailadres en telefoonnummer van de indiener

ˇ         Namen van de overige personen met wie de bijdrage wordt uitgevoerd (optioneel)

ˇ         Type bijdrage: lezing, workshop, dialoog, spel of oefening

ˇ         Korte omschrijving van de inhoud

ˇ         Gewenste aantal deelnemers (minimum-maximum)

ˇ         Benodigde tijd (0,5 uur voor een lezing of 1 of 1,5 uur voor de andere bijdragen)

ˇ         Opbrengst voor deelnemers: wat leren jouw deelnemers met deze bijdrage?

ˇ         Benodigdheden: beamer, zaalopstelling, etc.

ˇ         Korte profielschets (bio) van de indiener

 

Dien je voorstel als aparte bijlage per email in bij: symposium@yijingstudies.nl

 

Voor meer informatie. Vanuit het bestuur van de Stichting Yijing Studies zijn Saskia van der Werff (06-10776858 saskia.vanderwerff@yijingstudies.nl) en Marc Coenders (035-6319856 marc.coenders@yijingstudies.nl) beschikbaar voor meer informatie

 

De programmacommissie kan op basis van beschikbare tijd en middelen besluiten om niet alle bijdragen te honoreren.